Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng chi tiết mới nhất 2024 

Rate this post

Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng là văn bản đề xuất đến Ban lãnh đạo công ty xin phép tổ chức hội nghị. Tờ trình này cần nêu rõ lý do, thời gian, địa điểm, kinh phí và các nội dung chính của hội nghị. Và hiểu rõ hơn về mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng thì hãy theo dõi bài viết dưới đây. 

Tư vấn chương trình sau 15 phút hoặc gọi Hotline 0372.667.666

Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng 

1. Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng số 1

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số:…./TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

….., ngày…. tháng… năm….

Tờ trình 

Về việc tổ chức hội nghị khách hàng

Kính gửi: Ban giám đốc doanh nghiệp 

Căn cứ:

 • Kế hoạch kinh doanh năm…. của công ty.
 • Nhu cầu tri ân và gia tăng mối quan hệ với khách hàng.

Đơn vị đã thống nhất về việc tổ chức hội nghị khách hàng của…..[Tên doanh nghiệp].

1. Lý do tổ chức:

 • Tri ân khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty trong thời gian qua.
 • Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ mới của công ty đến khách hàng.
 • Tăng cường giao lưu, kết nối giữa công ty và khách hàng.
 • Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

2. Mục đích tổ chức:

 • Giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng tiềm năng.
 • Tăng cường nhận thức về thương hiệu của công ty.
 • Khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm/dịch vụ của công ty hơn.

3. Thông tin hội nghị:

 • Thời gian: [Ngày giờ]
 • Địa điểm: [Tên địa điểm]
 • Số lượng khách mời: [Số lượng]
 • Chương trình dự kiến: [Danh sách các hoạt động trong hội nghị]

4. Kinh phí dự kiến:

 • [Danh sách các khoản chi phí dự kiến]
 • Tổng kinh phí: [Số tiền]

5. Đề xuất:

 • Đề nghị Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt tổ chức hội nghị khách hàng theo kế hoạch trình bày trên.
 • Giao cho bộ phận [Tên bộ phận] phụ trách tổ chức và thực hiện hội nghị.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận đề xuất.

Trân trọng!

Thay mặt [Tên bộ phận]

[Chức danh người soạn thảo]

[Họ và tên]

Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng ý nghĩa
Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng ý nghĩa

2. Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng số 2

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số:…./TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

….., ngày…. tháng… năm….

Tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng 

Việc xin phê duyệt tổ chức chương trình hội nghị 

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty [Tên công ty]

Nhằm tri ân khách hàng, củng cố mối quan hệ hợp tác và gia tăng doanh thu. [Tên phòng ban/bộ phận] đề xuất tổ chức chương trình hội nghị khách hàng với thông tin chi tiết như sau:

1. Tên chương trình: [Tên chương trình hội nghị]

2. Mục đích:

 • Tri ân khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng.
 • Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới.
 • Khuyến khích khách hàng mua sắm, sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
 • Tăng cường sự gắn kết giữa công ty và khách hàng.

2. Thời gian:

 • Ngày: [Ngày tổ chức]
 • Giờ: [Giờ bắt đầu] – [Giờ kết thúc]

3. Địa điểm: [Địa điểm tổ chức]

4. Thành phần tham dự:

 • Ban lãnh đạo công ty.
 • Đại diện các phòng ban/bộ phận liên quan.
 • Khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng.

5. Dự trù kinh phí: [Số tiền dự trù] đồng.

7. Kế hoạch chi tiết: [Liệt kê các hoạt động trong chương trình hội nghị]

8. Lý do lựa chọn thời gian, địa điểm:

 • [Lý do lựa chọn thời gian]
 • [Lý do lựa chọn địa điểm]

9. Cam kết:

[Tên phòng ban/bộ phận] cam kết tổ chức chương trình hội nghị hiệu quả, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

10. Kính đề nghị:

Ban Giám đốc công ty xem xét và phê duyệt cho [Tên phòng ban/bộ phận] tổ chức chương trình hội nghị khách hàng theo kế hoạch trình bày trên.

Trân trọng kính gửi!

Thay mặt [Tên phòng ban/bộ phận]

[Họ và tên]

[Chức vụ]

Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng đề xuất lên Ban lãnh đạo
Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng đề xuất lên Ban lãnh đạo

3. Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng số 3 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số:…./TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

….., ngày…. tháng… năm….

Tờ trình xin tổ chức hội nghị 

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty [Tên công ty]

Cơ quan trình: [Tên đơn vị/bộ phận đề xuất]

Số: …/TTr-ĐV

V/v: Xin phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng

1. Lý do tổ chức hội nghị

 • Giới thiệu về đơn vị/bộ phận đề xuất: [Thông tin ngắn gọn về đơn vị/bộ phận đề xuất tổ chức hội nghị]
 • Mục đích tổ chức hội nghị: [Nêu rõ mục đích của hội nghị, ví dụ: tri ân khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường kết nối với khách hàng, v.v.]
 • Đối tượng tham dự: [Nêu rõ đối tượng khách hàng được mời tham dự hội nghị]
 • Lợi ích của việc tổ chức hội nghị: [Nêu rõ lợi ích mà đơn vị/bộ phận và khách hàng sẽ nhận được từ hội nghị. Ví dụ: tăng doanh thu, nâng cao nhận thức thương hiệu, củng cố mối quan hệ với khách hàng, v.v.]

2. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: [Ngày giờ cụ thể]
 • Địa điểm: [Tên địa điểm cụ thể]

3. Nội dung chương trình:

 • Liệt kê các nội dung chính của chương trình hội nghị. Ví dụ: phần khai mạc, phần giới thiệu sản phẩm, phần giao lưu với khách hàng, phần bế mạc, v.v.

4. Kinh phí dự kiến:

 • Lập bảng dự trù kinh phí chi tiết cho từng hạng mục. Ví dụ: chi phí thuê địa điểm, chi phí ăn uống, chi phí in ấn tài liệu, chi phí quà tặng, v.v.

4. Ủy ban tổ chức:

 • Thành lập ủy ban tổ chức hội nghị, bao gồm trưởng ban, phó ban và các thành viên. Nêu rõ chức vụ và nhiệm vụ cụ thể của từng người.

5. Đề nghị

Dựa vào những lý do và kế hoạch nêu trên, chúng tôi đề nghị [Tên cơ quan/cá nhân có thẩm quyền phê duyệt] xem xét và phê duyệt cho đơn vị/bộ phận chúng tôi tổ chức hội nghị khách hàng theo kế hoạch trình bày. 

Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức hội nghị một cách hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an ninh trật tự.

Kính mong được xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính chào!

Thay mặt [Tên đơn vị/bộ phận đề xuất]

[Chức vụ, họ tên người đại diện]

[Ký tên]

Tờ trình xin tổ chức hội nghị trình lên Ban lãnh đạo để xin tổ chức hội nghị
Tờ trình xin tổ chức hội nghị trình lên Ban lãnh đạo để xin tổ chức hội nghị

LuxTour – Đơn vị tổ chức du lịch hội nghị chuyên nghiệp 

LuxTour tự hào là đơn vị tổ chức du lịch hội nghị chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để mang đến cho quý khách những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi luôn lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách. Đảm bảo sự kiện của quý khách diễn ra thành công và ấn tượng. 

 • LuxTour sở hữu đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Nhờ vậy, chúng tôi luôn đưa ra những giải pháp, kế hoạch chương trình phù hợp nhất với mục đích và ngân sách của quý khách.
 • Luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, cung cấp cho quý khách những ý tưởng ấn tượng. 
 • Gói dịch vụ với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.  Và cam kết báo giá chi tiết từng hạng mục một cách nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian và ngân sách.
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói từ khâu lên kế hoạch, chuẩn bị cho đến tổ chức và kết thúc chương trình. 

Trên đây là các mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng chi tiết nhất. Hy vọng với những mẫu tờ trình này sẽ giúp cho bạn có văn bản trình lên thật hoàn hảo. Gióp phần thúc đẩy chương trình hội nghị khách hàng diễn ra theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, nếu bạn cần tìm đơn vị tổ chức du lịch hội nghị chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ưu đãi hấp dẫn nhất!

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0372.667.666

Email: info@luxtour.com.vn 

Website: https://luxtour.com.vn 

Địa chỉ: 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Banner Tour Team building

Gọi ngay để được tư vấn

Hoặc gửi yêu cầu tư vấn

  Luxtour sẽ liên hệ với bạn

  Đăng ký tư vấn

   Tư vấn ngay 0372.667.666